மாணவ உறுப்பினர் சேர்கை மற்றும் கொள்கை விளக்க கூட்டம்

கேம்பஸ் ஃப்ரண்ட் ஆஃப் இந்தியா சென்னை மாவட்டம் அண்ணா நகரில் உள்ள அரசு பள்ளியில் நடந்த மாணவ உறுப்பினர் சேர்கை மற்றும் கொள்கை விளக்க கூட்டம்
0 comments :

Post a Comment